קורסים וסדנאות בנושא נומרולוגיה

הקורס המעשי המלא:
לימוד הפן הפילוסופי, מהות כל מספר ואפיונו, יצירת מפות נומרולוגיות וניתוחן.
בתום הקורס, הלומדים יוכלו להשתמש בכלי זה עבור עצמם, לשיפור איכות חייהם והן עבור אחרים, כיועצים.
הליווי נמשך גם לאחר סיום הקורס. 
כהכנה לקורס יתקיים מפגש ייעוץ ועיון אישי לתלמיד, שבו הוא ייחשף לאנרגיות המספריות האישיות שלו.

הקורס מחולק לשלושה סמסטרים של 4 חודשים כל אחד:
סמסטר א' – יסודות האנרגיות ומיומנות בסיסית
סמסטר ב' – התעמקות והיחשפות למסלול הקארמה
סמסטר ג' – התמקצעות והקשרים לתורות אחרות 

מפגשים חד-שבועיים, 3 שעות כל מפגש
קבוצות מצומצמות של עד 6 אנשים
הורדת סילבוס הקורס

סדנת מודעות וקבלה עצמית בעזרת הנומרולוגיה
מטרת הסדנה – הכרת העצמי על פי הנומרולגיה
הכירות זו נותנת למשתתף כלים מתמטיים המסייעים במציאת תשובות לשאלות העולות במהלך החיים ומתמקדת בקבלה עצמית ובהשלמה, משום שכך לומד האדם לקבל את סביבתו והיא אותו. התכנים המועברים יחשפו את המשתתף ליסודות האנרגטיות המספריות שלו ויתנו בידו מיומנות בסיסית לענות לעצמו בזהירות לגבי המשך דרכו. 

הסדנה מחולקת ל- 4 פרקים:
פרק ראשון: מבוא לנומרולוגיה
פרק שני: היחשפות לאנרגיות המספריות
פרק שלישי: מפת הצל
פרק רביעי: מפת התקופות 

8 מפגשים חד-שבועיים, 3 שעות שעות כל מפגש
מקסימום 12 משתתפים בכל סדנה 
הורדת תוכנית הסדנה
Built by Doosh